Logo


Werkwijze

Kennismaking

Nadat u zich heeft aangemeld maken we een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Hierbij zal er gekeken worden naar de mogelijkheden die er geboden kunnen worden. Wanneer er een keuze is gemaakt wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Intake gesprek

Aan de hand van een vragenlijst wordt de concrete hulpvraag geformuleerd. Vanuit die gegevens wordt er een handelingsplan opgesteld.

Handelingsplan

Het handelingsplan bevat de omschrijving van de acties die ondernomen gaan worden en het (voorlopige) aantal sessies. In dit plan wordt ook een evaluatiedatum afgesproken.

Evaluatie

N.a.v. de bevindingen van kind, ouders en coach wordt er besproken hoe het traject verder zal verlopen of afgesloten kan worden. Er zal bij het hele proces gebruik worden gemaakt van een Portfolio.

Portfolio

Het Portfolio is een belangrijk document. Samen met het kind wordt in een persoonlijke map alle voor het kind belangrijke informatie verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van een schaalmeting waarbij het kind zelf aangeeft waar het op het startmoment denkt te staan en waar het op uitkomt na behandeling. Op die manier is het kind optimaal betrokken bij het eigen leerproces.

© www.mijn-eigen-website.nl (design)