Logo Alice


Welkom op de website van "IKKANNUT"!

Kindercoach voor kinderen van 8 tot 16 jaar.

Visie

Uitgangspunt bij "IKKANNUT" ligt al in de naam besloten. Kinderen hebben veel capaciteiten en wanneer daar goed gebruik van wordt gemaakt, lukken de wat lastigere dingen vaak ook. In mijn behandelingen ga ik uit van de vaardigheden van het kind. Deze vaardigheden zetten we in om samen een antwoord te vinden op de hulpvraag.

Aanbod

We gaan samen op zoek naar oplossingen die bij het kind passen bij:

- faalangst - concentratieproblemen
- gedragsproblemen - zich onzeker voelen
- emotionele problemen - leesproblemen
- problemen met een stoornis - problemen met automatiseren
- pesten/gepest worden - moeite met huiswerk

Specialiteiten

Communicatieve redzaamheid, oplossingsgerichtheid, sociale vaardigheidstraining, NLP-technieken, ademhalingstechnieken, weerbaarheidstraining, ontwikkelingsgericht begeleiden (o.a. methode Kids Skills), socratische gesprekken, zelfstandigheidsbevordering, visualisatietechnieken, begeleiding bij leesvaardigheden, begeleiding bij het leren van talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans) en bij rekenen/wiskunde.

© www.mijn-eigen-website.nl (design)